top of page

Beques Màster + UB al GMMF

Contactes:

Guillem Aromí aromi@ub.edu
E. Carolina Sañudo esanudo@ub.edu
David Aguilà david.aguila@ub.edu
Leoni Barrios leoni.barrios@ub.edu

T’interessa la recerca?
Tens bon expedient acadèmic?
Demana una de les beques Màster + UB per realitzar un
Màster oficial amb nosaltres!

- Materials multifuncionals
- Qubits
- Materials 2D i MOFs
- Nanociència molecular

bottom of page